Home » assortment » Lelie » Asopus

Onings Holland

Flowerbulbs

Asopus

Diện tích ở Hà Lan (ha.)

Loài

LA Hybriden

Nhà lai tạo giống

De Jong Lelies Holland B.V.

SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
12/14 110 cm 76 Ngày
14/16 105 cm 76 Ngày
16/18 110 cm 76 Ngày
18/20 110 cm 211 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789
SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
12/14 120 cm 0 Ngày
14/16 120 cm 73 Ngày
16/18 125 cm 73 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789
SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
12/14 125 cm 78 Ngày
14/16 125 cm 78 Ngày
16/18 120 cm 79 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789

Phân khúc

Củ hoa bán lẻ Củ hoa bán lẻ Hoa cắt cành và hoa chậu Hoa cắt cành và hoa chậu