Home » assortment » Lelie » Bacardi

Onings Holland

Flowerbulbs

Bacardi

Diện tích ở Hà Lan (ha.)

Loài

Oriental

Nhà lai tạo giống

Mak Breeding B.V.

SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
14/16 120 cm 128 Ngày
16/18 140 cm 128 Ngày
18/20 150 cm 128 Ngày
20/22 155 cm 128 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789
SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
16/18 125 cm 127 Ngày
18/20 130 cm 129 Ngày
20/22 140 cm 129 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789
SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
14/16 115 cm 125 Ngày
16/18 120 cm 126 Ngày
18/20 140 cm 125 Ngày
20/22 140 cm 126 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789
SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
16/18 140 cm 123 Ngày
18/20 135 cm 123 Ngày
20/22 150 cm 123 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789
SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
14/16 115 cm 121 Ngày
16/18 140 cm 121 Ngày
20/22 145 cm 122 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789

Phân khúc

Củ hoa bán lẻ Củ hoa bán lẻ Hoa cắt cành và hoa chậu Hoa cắt cành và hoa chậu