Home » assortment » Lelie » Bastogne

Onings Holland

Flowerbulbs

Bastogne

Diện tích ở Hà Lan (ha.)

Loài

OT Hybriden

Nhà lai tạo giống

Gebr. Vletter en Den Haan

SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
14/16 120 cm 103 Ngày
16/18 130 cm 103 Ngày
18/20 140 cm 103 Ngày
20/22 140 cm 103 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789
SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
14/16 130 cm 99 Ngày
16/18 135 cm 98 Ngày
18/20 140 cm 99 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789
SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
18/20 145 cm 105 Ngày
20/22 160 cm 107 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789
SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
16/18 130 cm 105 Ngày
18/20 135 cm 105 Ngày
20/22 145 cm 105 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789
SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
16/18 155 cm 105 Ngày
18/20 170 cm 105 Ngày
20/22 170 cm 105 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789

Phân khúc

Củ hoa bán lẻ Củ hoa bán lẻ Hoa cắt cành và hoa chậu Hoa cắt cành và hoa chậu