Home » assortment » Lelie » Bataleon

Onings Holland

Flowerbulbs

Bataleon

Diện tích ở Hà Lan (ha.)

Loài

TA Hybriden

Nhà lai tạo giống

Mak Breeding B.V.

SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
10/12 110 cm 68 Ngày
12/14 120 cm 68 Ngày
14/16 125 cm 68 Ngày
16/18 125 cm 68 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789
SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
10/12 110 cm 68 Ngày
12/14 115 cm 69 Ngày
14/16 120 cm 70 Ngày
16/18 125 cm 68 Ngày
18/20 130 cm 68 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789
SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
16/18 120 cm 70 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789

Phân khúc

Hoa cắt cành và hoa chậu Hoa cắt cành và hoa chậu