Home » assortment » Lelie » Breakout

Onings Holland

Flowerbulbs

Breakout

Diện tích ở Hà Lan (ha.)

Loài

LA Hybriden

Nhà lai tạo giống

Marklily C.V.

SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
12/14 110 cm 81 Ngày
14/16 115 cm 81 Ngày
16/18 120 cm 81 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789
SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
12/14 125 cm 143 Ngày
14/16 130 cm 112 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789
SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
12/14 130 cm 86 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789
SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
12/14 110 cm 83 Ngày
14/16 110 cm 81 Ngày
16/18 125 cm 82 Ngày
18/20 120 cm 81 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789
SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
12/14 130 cm 77 Ngày
14/16 130 cm 77 Ngày
16/18 130 cm 77 Ngày
18/20 130 cm 77 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789

Phân khúc

Củ hoa bán lẻ Củ hoa bán lẻ Hoa cắt cành và hoa chậu Hoa cắt cành và hoa chậu