Home » assortment » Lelie » Captain Tricolore

Onings Holland

Flowerbulbs

Captain Tricolore

Diện tích ở Hà Lan (ha.)

Loài

Oriental

Nhà lai tạo giống

Marklily C.V.

SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
14/16 130 cm 129 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789
SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
12/14 110 cm 127 Ngày
14/16 120 cm 127 Ngày
18/20 145 cm 128 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789
SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
14/16 130 cm 127 Ngày
18/20 145 cm 126 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789

Phân khúc

Củ hoa bán lẻ Củ hoa bán lẻ Hoa cắt cành và hoa chậu Hoa cắt cành và hoa chậu