Home » assortment » Lelie » Caserta

Onings Holland

Flowerbulbs

Caserta

Diện tích ở Hà Lan (ha.)

Loài

Oriental

Nhà lai tạo giống

Gebr. Vletter en Den Haan

SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
12/14 90 cm 135 Ngày
14/16 100 cm 135 Ngày
16/18 100 cm 135 Ngày
18/20 105 cm 135 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789
SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
12/14 100 cm 137 Ngày
14/16 90 cm 137 Ngày
16/18 105 cm 137 Ngày
18/20 110 cm 137 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789
SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
12/14 90 cm 131 Ngày
14/16 105 cm 131 Ngày
16/18 115 cm 131 Ngày
18/20 115 cm 131 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789
SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
12/14 125 cm 124 Ngày
14/16 115 cm 124 Ngày
16/18 125 cm 124 Ngày
18/20 120 cm 124 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789

Phân khúc

Hoa cắt cành và hoa chậu Hoa cắt cành và hoa chậu