Home » assortment » Lelie » Castellani

Onings Holland

Flowerbulbs

Castellani

Diện tích ở Hà Lan (ha.)

Loài

Oriental

Nhà lai tạo giống

World Breeding B.V.

SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
12/14 100 cm 130 Ngày
14/16 130 cm 130 Ngày
16/18 140 cm 130 Ngày
18/20 150 cm 131 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789
SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
12/14 120 cm 132 Ngày
14/16 130 cm 132 Ngày
16/18 140 cm 132 Ngày
18/20 150 cm 161 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789
SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
12/14 100 cm 128 Ngày
14/16 120 cm 128 Ngày
16/18 135 cm 128 Ngày
18/20 135 cm 128 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789

Phân khúc

Củ hoa bán lẻ Củ hoa bán lẻ Hoa cắt cành và hoa chậu Hoa cắt cành và hoa chậu