Home » assortment » Lelie » Cimone

Onings Holland

Flowerbulbs

Cimone

Diện tích ở Hà Lan (ha.)

Loài

Nhà lai tạo giống

Cimone

SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
18/20 135 cm 96 Ngày
20/22 155 cm 96 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789
SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
18/20 150 cm 100 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789

Phân khúc