Home » assortment » Lelie » Claude Shride

Onings Holland

Flowerbulbs

Claude Shride

Diện tích ở Hà Lan (ha.)

No acreage data available

Loài

Overige

Nhà lai tạo giống

Lily Company

Phân khúc

Củ hoa bán lẻ Củ hoa bán lẻ