Home » assortment » Lelie » Competition

Onings Holland

Flowerbulbs

Competition

Diện tích ở Hà Lan (ha.)

Loài

OT Hybriden

Nhà lai tạo giống

Marklily C.V.

SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
14/16 130 cm 97 Ngày
16/18 140 cm 97 Ngày
18/20 150 cm 97 Ngày
20/22 150 cm 97 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789
SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
16/18 140 cm 103 Ngày
18/20 145 cm 105 Ngày
20/22 145 cm 100 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789
SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
14/16 105 cm 101 Ngày
16/18 120 cm 101 Ngày
18/20 130 cm 101 Ngày
20/22 130 cm 98 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789
SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
16/18 130 cm 96 Ngày
18/20 140 cm 96 Ngày
20/22 150 cm 96 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789
SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
14/16 120 cm 95 Ngày
16/18 120 cm 95 Ngày
18/20 125 cm 95 Ngày
20/22 130 cm 95 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789

Phân khúc

Củ hoa bán lẻ Củ hoa bán lẻ Hoa cắt cành và hoa chậu Hoa cắt cành và hoa chậu