Home » assortment » Lelie » Delicate Joy

Onings Holland

Flowerbulbs

Delicate Joy

Diện tích ở Hà Lan (ha.)

Loài

Pot Aziaat

Nhà lai tạo giống

G.A. Verdegaal BV

SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
10/12 55 cm 66 Ngày
12/14 60 cm 66 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789
SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
10/12 60 cm 56 Ngày
12/14 60 cm 56 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789

Phân khúc

Hoa cắt cành và hoa chậu Hoa cắt cành và hoa chậu