Home » assortment » Lelie » Distant Drum

Onings Holland

Flowerbulbs

Distant Drum

Diện tích ở Hà Lan (ha.)

Loài

Oriental

Nhà lai tạo giống

Rooyakkers

SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
16/18 100 cm 119 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789
SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
16/18 120 cm 121 Ngày
18/20 115 cm 121 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789

Phân khúc

Củ hoa bán lẻ Củ hoa bán lẻ