Home » assortment » Lelie » Lava Joy

Onings Holland

Flowerbulbs

Lava Joy

Diện tích ở Hà Lan (ha.)

Loài

Pot Aziaat

Nhà lai tạo giống

Lava Joy

SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
12/14 55 cm 57 Ngày
14/16 60 cm 55 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789
SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
10/12 55 cm 56 Ngày
12/14 55 cm 56 Ngày
14/16 55 cm 56 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789
SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
12/14 50 cm 59 Ngày
14/16 45 cm 55 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789

Phân khúc

Củ hoa bán lẻ Củ hoa bán lẻ Hoa cắt cành và hoa chậu Hoa cắt cành và hoa chậu