Home » assortment » Lelie » Red Desire

Onings Holland

Flowerbulbs

Red Desire

Diện tích ở Hà Lan (ha.)

Loài

OT Hybriden

Nhà lai tạo giống

Marklily C.V.

SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
14/16 115 cm 99 Ngày
16/18 125 cm 99 Ngày
18/20 140 cm 99 Ngày
20/22 140 cm 99 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789
SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
14/16 130 cm 0 Ngày
16/18 140 cm 0 Ngày
18/20 150 cm 0 Ngày
20/22 160 cm 0 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789
SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
14/16 110 cm 105 Ngày
16/18 125 cm 105 Ngày
18/20 135 cm 106 Ngày
20/22 145 cm 105 Ngày
22/24 160 cm 107 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789
SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
16/18 100 cm 101 Ngày
18/20 115 cm 101 Ngày
20/22 115 cm 102 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789
SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
16/18 130 cm 101 Ngày
18/20 130 cm 101 Ngày
20/22 140 cm 101 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789

Phân khúc

Hoa cắt cành và hoa chậu Hoa cắt cành và hoa chậu