Home » assortment » Lelie » Sebring

Onings Holland

Flowerbulbs

Sebring

Diện tích ở Hà Lan (ha.)

Loài

Pot Oriental

Nhà lai tạo giống

The Originals

SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
12/14 50 cm 138 Ngày
14/16 55 cm 138 Ngày
16/18 60 cm 138 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789
SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
16/18 52 cm 127 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789
SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
16/18 45 cm 129 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789

Phân khúc

Hoa cắt cành và hoa chậu Hoa cắt cành và hoa chậu