Home » assortment » Lelie » Think Pink

Onings Holland

Flowerbulbs

Think Pink

Diện tích ở Hà Lan (ha.)

Loài

Oriental

Nhà lai tạo giống

Testcentr. v. Siergewassen

SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
16/18 140 cm 121 Ngày
18/20 140 cm 121 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789
SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
14/16 120 cm 125 Ngày
16/18 125 cm 125 Ngày
18/20 160 cm 125 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789
SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
12/14 110 cm 124 Ngày
18/20 145 cm 124 Ngày
20/22 165 cm 123 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789
SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
14/16 130 cm 117 Ngày
16/18 140 cm 122 Ngày
18/20 155 cm 122 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789

Phân khúc

Củ hoa bán lẻ Củ hoa bán lẻ Hoa cắt cành và hoa chậu Hoa cắt cành và hoa chậu