Home » assortment » Lelie » Tiber

Onings Holland

Flowerbulbs

Tiber

Diện tích ở Hà Lan (ha.)

Loài

Oriental

Nhà lai tạo giống

Gebr. Vletter en Den Haan

SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
14/16 100 cm 126 Ngày
16/18 110 cm 127 Ngày
18/20 110 cm 126 Ngày
20/22 120 cm 126 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789
SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
14/16 105 cm 118 Ngày
16/18 115 cm 121 Ngày
18/20 120 cm 123 Ngày
20/22 125 cm 123 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789
SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
14/16 105 cm 117 Ngày
16/18 110 cm 119 Ngày
18/20 120 cm 119 Ngày
20/22 130 cm 120 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789
SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
14/16 120 cm 117 Ngày
16/18 110 cm 117 Ngày
18/20 120 cm 117 Ngày
20/22 122 cm 117 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789
SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
14/16 115 cm 117 Ngày
16/18 115 cm 118 Ngày
20/22 125 cm 118 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789

Phân khúc

Củ hoa bán lẻ Củ hoa bán lẻ Hoa cắt cành và hoa chậu Hoa cắt cành và hoa chậu