Home » assortment » Lelie » Tiber

Onings Holland

Flowerbulbs

Tiber

Diện tích ở Hà Lan (ha.)

Bỏ phiếu cho Tiber trong top 50 của Lily League

Hidden

Loài

Oriental

Nhà lai tạo giống

Gebr. Vletter en Den Haan

SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
14/16 100 cm 20 Ngày
16/18 110 cm 11 Ngày
18/20 110 cm 20 Ngày
20/22 120 cm 20 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789
SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
14/16 105 cm 118 Ngày
16/18 115 cm 121 Ngày
18/20 120 cm 123 Ngày
20/22 125 cm 123 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789
SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
14/16 105 cm 117 Ngày
16/18 110 cm 119 Ngày
18/20 120 cm 119 Ngày
20/22 130 cm 120 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789
SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
14/16 120 cm 117 Ngày
16/18 110 cm 117 Ngày
18/20 120 cm 117 Ngày
20/22 122 cm 117 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789

Phân khúc

Củ hoa bán lẻ Củ hoa bán lẻ Hoa cắt cành và hoa chậu Hoa cắt cành và hoa chậu