Home » assortment » Lelie » Touchstone

Onings Holland

Flowerbulbs

Touchstone

Diện tích ở Hà Lan (ha.)

Loài

OT Hybriden

Nhà lai tạo giống

Mak Breeding B.V.

SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
14/16 120 cm 103 Ngày
16/18 130 cm 100 Ngày
18/20 140 cm 100 Ngày
20/22 140 cm 100 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789
SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
14/16 145 cm 100 Ngày
16/18 145 cm 100 Ngày
18/20 160 cm 100 Ngày
20/22 160 cm 100 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789
SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
14/16 140 cm 103 Ngày
16/18 155 cm 101 Ngày
18/20 150 cm 103 Ngày
20/22 170 cm 104 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789
SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
14/16 135 cm 101 Ngày
16/18 140 cm 101 Ngày
18/20 140 cm 101 Ngày
20/22 155 cm 101 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789

Phân khúc

Hoa cắt cành và hoa chậu Hoa cắt cành và hoa chậu