Home » assortment » Lelie » Viviana

Onings Holland

Flowerbulbs

Viviana

Diện tích ở Hà Lan (ha.)

Loài

Oriental

Nhà lai tạo giống

Royal van Zanten

SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
16/18 130 cm 123 Ngày
18/20 140 cm 123 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789
SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
12/14 115 cm 124 Ngày
14/16 120 cm 125 Ngày
16/18 125 cm 126 Ngày
18/20 135 cm 124 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789
SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
14/16 115 cm 115 Ngày
16/18 120 cm 117 Ngày
18/20 120 cm 115 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789

Phân khúc

Củ hoa bán lẻ Củ hoa bán lẻ Hoa cắt cành và hoa chậu Hoa cắt cành và hoa chậu