Home » Hoạt động kinh doanh chính của chúng tôi » Mùa thu hoạch và kiểm duyệt củ giống

Onings Holland

Flowerbulbs

Mùa thu hoạch và kiểm duyệt củ giống

Ngay sau khi thu hoạch, củ lily sẽ được đưa đến các cơ sở của chúng tôi. Các củ giống sẽ được lựa chọn theo kích cỡ và tiến hành một kiểm tra kiểm soát nghiêm ngặt về chất lượng bên trong và bên ngoài.

Thanh tra chuyên nghiệp của chúng tôi làm báo cáo chi tiết về tình trạng đó bao gồm việc kiểm tra bệnh, rễ và điều kiện tỉ lệ và kiểm tra mầm. Trình độ chuyên môn của các thanh tra của chúng tôi là một phần thiết yếu của quá trình. Để đảm bảo rằng các củ giống có thể được truy tìm trong suốt quá trình trồng trọt, chúng tôi cung cấp tất cả các lô hàng với một mã số duy nhất. Trong giai đoạn kiểm duyệt củ giống, chúng tôi cũng tiến hành thử nghiệm ELISA để xác định sự hiện diện của virus.

kết nối với chúng tôi