Onings Holland

Flowerbulbs

Qúa trình trồng trọt

Bằng cách duy trì một mối quan hệ chặt chẽ với tất cả các bên có liên quan trong việc kinh doanh, Onings Holland tiếp tục thông báo về các cơ hội mới, xu hướng, giới thiệu và phát triển thị trường cả tích cực và tiêu cực.

Bằng cách thường xuyên thăm hỏi khách hàng của chúng tôi trên toàn thế giới, chúng tôi nhận thức rõ về điều kiện địa phương, truyền thống và yêu cầu cụ thể. Chúng tôi luôn luôn thảo luận cởi mở với khách hàng và người trồng. Cùng với đó chúng tôi luôn chọn giống phù hợp tốt nhất và thảo luận về các điều kiện phát triển với kết quả cuối cùng là những bông hoa có chất lượng tốt nhất có thể.

kết nối với chúng tôi