Home » Phân khúc bán lẻ

Onings Holland

Flowerbulbs

Phân khúc bán lẻ

Phân khúc bán trực tiếp củ hoa và cây lâu năm cho người tiêu dùng đang phát triển liên tục. Bán hàng qua Internet ngày càng tăng trưởng và mọi người luôn tìm kiếm những mặt hàng mới. Sự kết hợp của một loạt các củ giống hoa, và mối quan hệ hợp tác tốt với những người trồng củ giống hàng đầu, giúp Onings Holland trở thành một trong những nhà cung cấp đáng tin cậy nhất trong phân khúc bán lẻ.

Với Onings Holland, bạn cũng sẽ được thông báo về các xu hướng thị trường mới nhất. Onings có thể hỗ trợ bạn trong việc tạo ra các chương trình bán hàng và mẫu thiết kế mới. Bằng cách chia sẻ các mẫu sản phẩm và bố cục hình ảnh chuyên nghiệp, bạn sẽ có những gì bạn cần để làm cho sản phẩm trở nên nổi bật. Thành công của bạn là lợi ích chung của chúng ta.

Xem thử các mẫu có sẵn:

kết nối với chúng tôi