Home » assortment » Tulp » Avignon Parrot

Onings Holland

Flowerbulbs

Avignon Parrot

Loài

Enkel laat

Chiều dài

lang

Thời kỳ ra hoa

laat

Diện tích ở Hà Lan (ha.)

Phân khúc

Củ hoa bán lẻ Củ hoa bán lẻ Hoa cắt cành và hoa chậu Hoa cắt cành và hoa chậu