Home » assortment » Tulp » Belicia

Onings Holland

Flowerbulbs

Belicia

Loài

Dubbel vroeg

Chiều dài

middel

Thời kỳ ra hoa

vroeg

Diện tích ở Hà Lan (ha.)

Phân khúc

Củ hoa bán lẻ Củ hoa bán lẻ Hoa cắt cành và hoa chậu Hoa cắt cành và hoa chậu