Home » assortment » Tulp » Blushing Apeldoorn

Onings Holland

Flowerbulbs

Blushing Apeldoorn

Loài

Darwin hybride

Chiều dài

lang

Thời kỳ ra hoa

middel

Diện tích ở Hà Lan (ha.)

Phân khúc

Củ hoa bán lẻ Củ hoa bán lẻ