Home » assortment » Tulp » Blushing Lady

Onings Holland

Flowerbulbs

Blushing Lady

Loài

Enkel laat

Chiều dài

lang

Thời kỳ ra hoa

middel

Diện tích ở Hà Lan (ha.)

Phân khúc

Củ hoa bán lẻ Củ hoa bán lẻ