Home » assortment » Lelie » Charming

Onings Holland

Flowerbulbs

Charming

Diện tích ở Hà Lan (ha.)

Loài

Oriental

Nhà lai tạo giống

Van der Marel Lelie B.V.

SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
14/16 105 cm 122 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789
SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
12/14 90 cm 115 Ngày
18/20 115 cm 118 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789

Phân khúc

Củ hoa bán lẻ Củ hoa bán lẻ Hoa cắt cành và hoa chậu Hoa cắt cành và hoa chậu