Home » assortment » Tulp » Christmas Pink

Onings Holland

Flowerbulbs

Christmas Pink

Loài

Triumph

Chiều dài

middel

Thời kỳ ra hoa

vroeg

Diện tích ở Hà Lan (ha.)

Phân khúc

Củ hoa bán lẻ Củ hoa bán lẻ