Home » assortment » Tulp » Deejay Parrot

Onings Holland

Flowerbulbs

Deejay Parrot

Loài

Parkiet

Chiều dài

middel

Thời kỳ ra hoa

middel

Diện tích ở Hà Lan (ha.)

Phân khúc

Củ hoa bán lẻ Củ hoa bán lẻ