Home » assortment » Tulp » Double Princess

Onings Holland

Flowerbulbs

Double Princess

Loài

Dubbel vroeg

Chiều dài

kort

Thời kỳ ra hoa

middel

Diện tích ở Hà Lan (ha.)

Phân khúc

Củ hoa bán lẻ Củ hoa bán lẻ