Home » assortment » Tulp » Flaming Purissima

Onings Holland

Flowerbulbs

Flaming Purissima

Loài

Fosteriana

Chiều dài

middel

Thời kỳ ra hoa

vroeg

Diện tích ở Hà Lan (ha.)

Phân khúc

Củ hoa bán lẻ Củ hoa bán lẻ