Home » assortment » Tulp » Fortress

Onings Holland

Flowerbulbs

Fortress

Loài

Triumph

Chiều dài

lang

Thời kỳ ra hoa

middel

Diện tích ở Hà Lan (ha.)

No acreage data available

Phân khúc

Củ hoa bán lẻ Củ hoa bán lẻ Hoa cắt cành và hoa chậu Hoa cắt cành và hoa chậu