Home » assortment » Tulp » Happy Upstar

Onings Holland

Flowerbulbs

Happy Upstar

Loài

Dubbel laat

Chiều dài

middel

Thời kỳ ra hoa

laat

Diện tích ở Hà Lan (ha.)

No acreage data available

Phân khúc

Củ hoa bán lẻ Củ hoa bán lẻ Hoa cắt cành và hoa chậu Hoa cắt cành và hoa chậu