Home » assortment » Tulp » Lambada

Onings Holland

Flowerbulbs

Lambada

Loài

Gefranjerd

Chiều dài

middel

Thời kỳ ra hoa

laat

Diện tích ở Hà Lan (ha.)

Phân khúc

Củ hoa bán lẻ Củ hoa bán lẻ