Home » assortment » Tulp » Mistress Mystic

Onings Holland

Flowerbulbs

Mistress Mystic

Loài

Triumph

Chiều dài

lang

Thời kỳ ra hoa

laat

Diện tích ở Hà Lan (ha.)

Phân khúc

Củ hoa bán lẻ Củ hoa bán lẻ