Home » assortment » Tulp » Mystic Van Eijk

Onings Holland

Flowerbulbs

Mystic Van Eijk

Loài

Darwin hybride

Chiều dài

middel

Thời kỳ ra hoa

middel

Diện tích ở Hà Lan (ha.)

Phân khúc

Củ hoa bán lẻ Củ hoa bán lẻ