Home » assortment » Tulp » Rosy Delight

Onings Holland

Flowerbulbs

Rosy Delight

Loài

Darwin hybride

Chiều dài

middel

Thời kỳ ra hoa

vroeg

Diện tích ở Hà Lan (ha.)

Phân khúc

Củ hoa bán lẻ Củ hoa bán lẻ