Home » assortment » Tulp » Sunset Tropical

Onings Holland

Flowerbulbs

Sunset Tropical

Loài

Dubbel laat

Chiều dài

kort

Thời kỳ ra hoa

middel

Diện tích ở Hà Lan (ha.)

Phân khúc

Củ hoa bán lẻ Củ hoa bán lẻ