Home » assortment » Lelie » Tiny Shadow

Onings Holland

Flowerbulbs

Tiny Shadow

Diện tích ở Hà Lan (ha.)

Loài

Pot Aziaat

Nhà lai tạo giống

Tiny Shadow

SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
10/12 40 cm 55 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789
SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
10/12 50 cm 58 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789
SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
10/12 45 cm 65 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789

Phân khúc

Hoa cắt cành và hoa chậu Hoa cắt cành và hoa chậu