Home » assortment » Lelie » Matrix

Onings Holland

Flowerbulbs

Matrix

Diện tích ở Hà Lan (ha.)

Loài

Pot Aziaat

Nhà lai tạo giống

Bischoff Tulleken Lelies B.V.

SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
10/12 35 cm 51 Ngày
12/14 35 cm 50 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789
SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
10/12 45 cm 531 Ngày
12/14 50 cm 531 Ngày
14/16 55 cm 531 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789
SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
10/12 45 cm 58 Ngày
12/14 45 cm 59 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789
SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
10/12 40 cm 51 Ngày
12/14 40 cm 51 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789
SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
10/12 40 cm 51 Ngày
12/14 40 cm 51 Ngày
14/16 40 cm 51 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789

Phân khúc

Hoa cắt cành và hoa chậu Hoa cắt cành và hoa chậu