Home » assortment » Tulp » White Hero

Onings Holland

Flowerbulbs

White Hero

Loài

Triumph

Chiều dài

middel

Thời kỳ ra hoa

middel

Diện tích ở Hà Lan (ha.)

No acreage data available

Phân khúc

Củ hoa bán lẻ Củ hoa bán lẻ