Home » assortment » Tulp » White Valley

Onings Holland

Flowerbulbs

White Valley

Loài

Dubbel vroeg

Chiều dài

lang

Thời kỳ ra hoa

vroeg

Diện tích ở Hà Lan (ha.)

Phân khúc

Củ hoa bán lẻ Củ hoa bán lẻ Hoa cắt cành và hoa chậu Hoa cắt cành và hoa chậu