Home » assortment » Tulp » Yellow Baby

Onings Holland

Flowerbulbs

Yellow Baby

Loài

Dubbel vroeg

Chiều dài

kort

Thời kỳ ra hoa

vroeg

Diện tích ở Hà Lan (ha.)

Phân khúc

Củ hoa bán lẻ Củ hoa bán lẻ