Home » Hoạt động kinh doanh chính của chúng tôi » Hợp tác vá chia sẻ kiến ​​thức

Onings Holland

Flowerbulbs

Hợp tác vá chia sẻ kiến ​​thức

Tạo giống lily mới bắt đầu với các công ty gầy giống. Bằng cách duy trì một mối quan hệ chặt chẽ với tất cả các công ty gầy giống lớn ở Hà Lan chúng tôi được thống báo một cách nhanh nhất và được giới thiệu đặc điểm của từng giống mới. Sự thành công của việc lai tạo giống mới thường phụ thuộc vào kiến thức của các điểm đến cuối cùng của những bông hoa. Chúng tôi nhận thấy tầm quan trọng của việc chia sẻ kiến thức của chúng tôi với các nhà lai tạo giống cũng như với những người trồng hoa trên thế giới.

Biết được nhu cầu của từng thị trường địa phương là điều cần thiết cho sự thành công . Bằng cách chia sẻ kiến thức, chúng tôi đảm bảo rằng con đường dài để tạo ra một giống mới – trung bình 8-10 năm – trên thực tế kết quả lai tạo một giống lily mới có khả năng thành công.

kết nối với chúng tôi