Home » assortment » Lelie » Arbatax

Onings Holland

Flowerbulbs

Arbatax

Diện tích ở Hà Lan (ha.)

Loài

LA Hybriden

Nhà lai tạo giống

Gebr. Vletter en Den Haan

SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
12/14 130 cm 83 Ngày
14/16 130 cm 83 Ngày
16/18 135 cm 83 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789
SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
12/14 110 cm 80 Ngày
14/16 115 cm 80 Ngày
16/18 125 cm 80 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789
SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
12/14 125 cm 80 Ngày
14/16 135 cm 80 Ngày
16/18 135 cm 80 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789
SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
12/14 120 cm 85 Ngày
14/16 130 cm 84 Ngày
16/18 130 cm 84 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789
SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
12/14 115 cm 79 Ngày
14/16 115 cm 79 Ngày
16/18 125 cm 81 Ngày
18/20 125 cm 80 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789

Phân khúc

Củ hoa bán lẻ Củ hoa bán lẻ Hoa cắt cành và hoa chậu Hoa cắt cành và hoa chậu