Home » assortment » Lelie » Sunny Azores

Onings Holland

Flowerbulbs

Sunny Azores

Diện tích ở Hà Lan (ha.)

Loài

Pot Oriental

Nhà lai tạo giống

Sunny Azores

SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
12/14 65 cm 137 Ngày
14/16 65 cm 137 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789
SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
12/14 55 cm 129 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789
SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
12/14 50 cm 127 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789

Phân khúc

Hoa cắt cành và hoa chậu Hoa cắt cành và hoa chậu