Home » Wat we doen » Bollenteelt & veldkeuring

Onings Holland

Flowerbulbs

Bollenteelt & veldkeuring

De bollenkwekers waarmee wij samenwerken, zijn professionele en betrouwbare toeleveranciers. Zij werken dag in, dag uit aan een optimaal eindproduct: een internationaal gewaardeerde bloembol. Onings Holland levert daaraan een belangrijke bijdrage. Zo controleren wij de ontwikkeling en groei van de bollen tijdens meerdere veldkeuringen.

Deze keuringen vinden plaats zowel in Nederland als in Frankrijk, Chili en Nieuw-Zeeland. Ook specifieke teelteigenschappen komen tijdens deze veldkeuringen aan het licht en vormen de basis voor latere teeltadviezen. Waar nodig laten wij in erkende laboratoria aanvullende toetsen uitvoeren om een extra bevestiging te krijgen van de werkelijke kwaliteit van een partij.